Η Ραλλού των αστεριών – Από την Λητώ Τσακίρη Παπαθανασίου