Οι δύο επόμενοι μήνες είναι κρίσιμοι. Ας είμαστε όλοι προσεκτικοί