Παραμύθι από το βιβλίο “Παραμύθια, Μυθια, Αλήθεια” της Ευδοκίας Ποιμενίδου- Χατζηδημητρίου