“Ένα πάτωμα παιχνίδια” από την συγγραφέα Χρυσάνθη Τσιαμπαλή