“Μια περιπέτεια για τον Ρωμαίο” με την Μαρία Παπαγιάννη