“Το κορίτσι χωρίς όνομα” απο τη Λίλια Γκούνη Σοφικίτη