“Βίκτωρ , ο ταξιδευτής του ουρανού” της Βεατρίκης ( Μπέττυς) Μαγρίζου