Θεσσαλικό Θέατρο “Ιφιγένεια εν Ταύροις” Ευριπίδη (1991)