Θεσσαλικό Θέατρο “Προμηθέας Δεσμώτης” Αισχύλου (2005)