Skip to main content
ΝΕΑ

Χορήγηση Οικονομικής Ενίσχυσης στους πληγέντες του Δήμου Λαρισαίων για το σεισμό της 3ης Μαρτίου 2021

By 21 Μαρτίου 202112 Ιανουαρίου, 2022No Comments

ΕΧΕΙ ΛΗΞΕΙ Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

 

  • Ποιες είναι οι ενισχύσεις και ποιους αφορά
  • Πως υποβάλλονται οι αιτήσεις – δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής στις e- υπηρεσίες του Δ. Λαρισαίων

Έχει ξεκινήσει η ηλεκτρονική και η αυτοπρόσωπη υποβολή αιτήσεων για χορήγηση οικονομικών ενισχύσεων και βοηθημάτων για τους δημότες του Δήμου Λαρισαίων που επλήγησαν από τον σεισμό.

Τα συγκεκριμένα βοηθήματα – οικονομικές ενισχύσεις αφορούν ζημιές που υπέστη η πρώτη κατοικία και είναι δυο κατηγοριών:

Α) Εφάπαξ επίδομα πρώτων βιοτικών αναγκών ποσού εξακοσίων (600) ευρώ στο κάθε νοικοκυριό του οποίου η κύρια κατοικία έχει πληγεί και χαρακτηριστεί ως μη κατοικήσιμη (“κίτρινο χρώμα”)

Βασικά δικαιολογητικά

1) Αίτηση του  δικαιούχου (διαθέσιμη στο Δημαρχείο και στις τοπικές κοινότητες των Δημοτικών Ενοτήτων Γιάννουλης και Κοιλάδας του Δήμου Λαρισαίων), για το αρχείο πατήστε ΕΔΩ (pdf), ΕΔΩ (doc)

2) Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος (Ε1) τελευταίου φορολογικού έτους (για την επιβεβαίωση της κύριας ιδιόκτητης, μισθωμένης ή παραχωρημένης κατοικίας)

3) Υπεύθυνη Δήλωση για αριθμό μελών που κατοικούσαν στο σπίτι, ποσοστό συνδιοκτησίας και συναίνεση στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, για το αρχείο πατήστε ΕΔΩ και

4) Δελτίο Ταχείας Αυτοψίας (αν υπάρχει)

 

Πολύτεκνοι και Αμεα 

Επιπλέον του επιδόματος των 600 ευρώ, εγκρίνεται διάθεση άλλων 600 ευρώ, σε περιπτώσεις κύριων κατοικιών που έχουν χαρακτηριστεί ως μη κατοικήσιμες (“κίτρινο χρώμα”) σε συγκεκριμένες κατηγορίες συμπολιτών:

Πολύτεκνοι, με την προσκόμιση επιπλέον των παραπάνω βασικών δικαιολογητικών, Πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης του οικείου Δήμου (Για τους δημότες του Δήμου Λαρισαίων, το πιστοποιητικό αυτό δεν χρειάζεται να προκομισθεί, αλλά θα παραχθεί και θα χρησιμοποιηθεί αυτεπάγγελτα)

Άτομα με Αναπηρίες που λαμβάνουν προνοιακό επίδομα από τα εφαρμοζόμενα προγράμματα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με την προσκόμιση επιπλέον των παραπάνω βασικών δικαιολογητικών, απόφασης έγκρισης χορήγησης επιδόματος αναπηρίας από τον ΟΠΕΚΑ ή  βεβαίωσης χορήγησης επιδόματος αναπηρίας από τον ΟΠΕΚΑ.

 

Β) Εφάπαξ χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης με την μορφή επιδόματος ποσού μέχρι έξι χιλιάδων ευρώ (6.000 ευρώ) κατ’  ανώτατο όριο στους πληγέντες φυσικών καταστροφών για την αντιμετώπιση  απλών επισκευαστικών εργασιών (δηλαδή χωρίς οικοδομική άδεια, ούτε άδεια μικρής κλίμακος) των κύριων κατοικιών που επλήγησαν ή και την αντικατάσταση οικοσκευής τους.

Βασικά δικαιολογητικά

1) Αίτηση του  δικαιούχου (διαθέσιμη στο Δημαρχείο και στις  τοπικές κοινότητες των Δημοτικών Ενοτήτων Γιάννουλης και Κοιλάδας του Δήμου Λαρισαίων), για το αρχείο πατήστε ΕΔΩ (pdf) ΕΔΩ (doc)

2) Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος (Ε1) τελευταίου φορολογικού έτους (για την επιβεβαίωση της κύριας ιδιόκτητης, μισθωμένης ή παραχωρημένης κατοικίας και τον αριθμό των εξαρτώμενων ή/και φιλοξενούμενων μελών του δικαιούχου)

3) Τελευταία υποβληθείσα Δήλωση Στοιχείων Ακινήτων (Εντυπο Ε9) συνοδευόμενης από υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι δεν υπάρχει μεταβολή, σε περίπτωση ιδιόκτητης κατοικίας

4) Υπεύθυνη Δήλωση για αριθμό μελών που κατοικούσαν στο σπίτι, ποσοστό συνδιοκτησίας και συναίνεση στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, για το αρχείο πατήστε ΕΔΩ

5) Υπεύθυνη δήλωση συνδιοκτητών  με την οποία συναινούν για την υποβολή αιτήσεων, εγγράφων και είσπραξη οικονομική ενίσχυσης,για το αρχείο πατήστε ΕΔΩ, και

6) Δελτίο Ταχείας Αυτοψίας (αν υπάρχει)

Σε περίπτωση που η κατοικία είναι μισθωμένη ή παραχωρημένη, το ποσοστό αποζημίωσης θα αντιστοιχεί στο 25% για τον ιδιοκτήτη και στο 75% για το μισθωτή ή παραχωρησιούχο.

 

Τα αιτήματα υποβάλλονται ως εξής:

  1. Είτε απευθείας στην Ψηφιακή Πλατφόρμα του Δήμου Λαρισαίων, (Ψηφιακή Πλατφόρμα Δήμου Λαρισαίων)

*Δείτε ΟΔΗΓΙΕΣ παρακάτω

  1. είτε με email στο seismosboithimata@larissa.gov.gr
  2. είτε με γραπτή αίτηση στο πρωτόκολλο του Δήμου και στα γραφεία των τοπικών κοινοτήτων των Δημοτικών Ενοτήτων Γιάννουλης και Κοιλάδας του Δήμου Λαρισαίων.

Όλες οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται κατά περίπτωση από τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά.

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ

Επιλέγοντας το ανωτέρω link, ο ενδιαφερόμενος:

  • εισέρχεται στο περιβάλλον της ψηφιακής πλατφόρμας,
  • επιλέγει από το αριστερό μενού: «Οι Αιτήσεις μου»,
  • ακολουθεί η αυθεντικοποίηση του χρήστη με τους κωδικούς TAXISNET
  • επιλέγει: «Εισαγωγή»

Στο πεδίο Κατηγορία Αιτήσεων επιλέγει Τμήμα Υποστήριξης και Πρωτοκόλλου και στο πεδίο Υποκατηγορία Αιτήσεων επιλέγει Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης για το σεισμό της 3ης Μαρτίου 2021.

Συμπληρώνει όλα τα πεδία στην ενότητα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ.

Στα Συνοδευτικά Δικαιολογητικά επιλέγοντας κάθε γραμμή και πατώντας Επεξεργασία, επισυνάπτει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (όπως Υπεύθυνη Δήλωση, Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος κ.λ.π). Για παράδειγμα, επιλέγοντας την 1η γραμμή “Υπεύθυνη Δήλωση Αιτούντα” και πατώντας Επεξεργασία, ανοίγει φόρμα και με Επιλογή Εντύπου «ανεβάζει» το αρχείο και επιλέγει Αποθήκευση. Επαναλαμβάνει για κάθε γραμμή δικαιολογητικού που επιθυμεί να επισυνάψει.

Η αίτηση θα πρωτοκολληθεί μετά την Οριστική Υποβολή.

 

Close Menu